Learning How to Learn
Powerful mental tools to help you master tough subjects

5 cách nhớ quốc kỳ của các quốc gia!

Cách nhớ quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới một cách dễ dàng bằng đặc trưng văn hóa, địa lý, lịch sử. Ngoài ra là các phương pháp liên tưởng và liên kết của Siêu Trí Nhớ để xử lý những quốc kỳ …

Tài nguyên luyện Siêu Trí Nhớ

Tài nguyên luyện Siêu Trí Nhớ đầy đủ nhất để bạn rèn luyện kỹ năng ghi nhớ. Bao gồm các website, kênh Youtube, sách, tài nguyên...để bạn tìm hiểu phương pháp và luyện tập trí nhớ hiệu quả nhất.

Trí nhớ thông tin và trí nhớ kỹ năng

Trí nhớ thông tin và trí nhớ kỹ năng là hai loại trí nhớ khác nhau nhưng quan trọng và có thể kết hợp với nhau. Mỗi loại sẽ có cách luyện tập khác nhau. Trí nhớ thông tin rèn luyện hồi hải mã còn …

Phương pháp flashcard trong ghi nhớ!

Phương pháp flashcard là phương pháp ghi nhớ các thông tin đơn lẻ, độc lập hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể kết hợp flashcard với các phương pháp sơ đồ tư duy để giải quyết yếu tố liên kết giữa các thông tin để …